QUÈ ÉS EL PINA ?

El Projecte Integral del Nucli Antic –PINA- s’emmarca en la Llei de Barris impulsada per la Generalitat de Catalunya. Aquesta llei té com a objectiu la intervenció integral de barris per tal d’evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans que hi resideixen. Les línies d’actuació principal d’aquesta llei són la rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització socioeconòmica. La perspectiva d’aquest llei és integral i transversal, i per tant, va més enllà de la part física i urbanística. És per això, que a més de les actuacions referents a eixos urbans i de rehabilitació de l’espai físic, s’implementen actuacions per millorar la qualitat de vida dels que hi resideixen: des dels petits i mitjans comerciants, la població en general i aquelles persones amb més risc de vulnerabilitat social com són els col·lectius de gent gran, immigrants, joves i dones. 

A Vilanova i la Geltrú s’aprova la Llei de Barris l’any 2006 amb l’objectiu de rehabilitar i revitalitzar la zona del Nucli Antic. Els nuclis fundacionals d’aquesta zona són la Vilanova Vella, el Palmerar i tota l’àrea de l’antic convent de les Carmelites.  La demanda municipal d’actuació en aquesta zona fou degut a vàries necessitats detectades produïdes per processos com  l’accelerat creixement de la població en poc temps; l’estat de degradació dels edificis i infraestructures; una manca d’equipaments i serveis públics a la zona; i una notable identificació de persones amb risc d’exclusió social: persones grans, especialment dones, i població nouvinguda. Aquests processos van generar la necessitat d’implementar un projecte com la Llei de Barris per rehabilitar, alhora que revitalitzar, la zona del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú. Els eixos principals del PINA al llarg d’aquests anys han estat:

ACTUACIONS PINA

-          Reurbanització carrers
-          Subvencions de rehabilitació
-          Equipaments per a ús col·lectiu
-          Programes per a col·lectius vulnerables (gent gran, infants, dones, població nouvinguda)
-          Activitats de promoció cultural i econòmica

Reurbanització carrers i places

El PINA ha inclòs la reurbanització de vint-i-cinc carrers i cinc places del barri, que s’han agrupat en diferents eixos urbans. Els carrers de cada eix  tenen una continuïtat entre ells que posa en relleu el seu caràcter identitari.

Eix verd: plaça de les Neus, Mossèn Cots, Sant Pere, Montserrat i Plaça Llarga
Eix 1: Fossar Vell, Arxiprest Llorenç Garriga, Campanar, Església, Sant Antoni, Palmerar, Palmerar Baix i plaça Pou.
            Eix 2: Carrer Major
            Eix 3: carrer de la Bomba, Josep Anton Marquès i Horts
            Eix 4: Sant Josep, Hospital, Joaquim Mir i Ametller.
            Altres carrers reurbanitzats:

                        Santa Anna, Estudis, plaça Miró i Soler,
                        Casernes i Olesa de Bonesvalls,
                        Picapedrers, Tarragona i Aigua

Subvencions de rehabilitació

Per tal de fomentar la rehabilitació d’habitatges, els veïns i veïnes del nucli antic han pogut sol·licitar subvencions per arranjar façanes i elements col·lectius dels edificis com ara terrats, patis o escales; per instal·lar ascensors i també infraestructures comunes de telecomunicacions, és a dir,  telefonia, cable o televisió. Els beneficiaris de les subvencions han pogut rebre un ajut mínim del 60% del pressupost i d’un màxim del 90% en aquells casos on també es complien criteris d’antiguitat i/o degradació, cases catalogades i renda baixa. Es preveu que al final del projecte s’hauran atorgat més d’un centenar de subvencions

Equipaments per a ús col·lectiu

El PINA ha permès la recuperació d’un dels edificis històrics de VNG:La Sala.  S’ha seguit així la línia de revalorització del patrimoni marcada pel projecte i alhora s’ha dotat al barri i a la ciutat d’un Centre d’Art Contemporani. També s’ha contribuït a arranjar i a revitalitzar un edifici històric com l’Orfeó Vilanoví organitzant-t’hi diverses activitats de caire social i cultural

Programes socials  (gent gran, infants, dones, població nouvinguda)

El Pla d’Acció  Comunitària defineix quatre col·lectius prioritaris als quals s’adrecen les actuacions que es porten a terme: infants i joves, gent gran, població nouvinguda i dones. S’han desenvolupat una quarantena d’accions formatives, culturals i de lleure per tal d’aconseguir millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del nucli antic especialment d’aquells amb més vulnerabilitat social. 
També s’han realitzat accions destinades a millorar la convivència i el civisme i a promoure la participació veïnal en el procés de revitalització que s’està duent a terme.

Activitats de promoció cultural i econòmica

S'han portat a terme diferents accions per tal de promocionar el nucli antic en la seva vessant econòmica i cultural. Exposicions, visites guiades i altres activitats d’animació al carrer han servit per  donar a conèixer la història del barri i dels seu teixit econòmic i contribuir a la seva dinamització i revalorització. 


Plànol àmbits actuació PINA





HERMEROTECA  

Recull de premsa  d'aquelles notícies relacionades amb la intervenció al Nucli Antic:

2010    La recuperació de la Vilanova Vella  (19/02/2011)

2006    Projecte de Llei de Barris  (02/06/2006)
           Vng en marxa: la vilanova vella, una ciutat jove  (05/02/2006)